Specifieke informatie:  Paso a Paso

De wandelingen zijn voor wandelaars die de voorkeur geven aan minder inspannende wandelingen op een relatief vlak terrein.
Contactpersoon: Peter van Lingen 637191753
Paso à Paso gaat om 10.00 of 11.00 uur van start vanaf de Lidl in El Campello. De vertrektijd is afhankelijk van waar de wandeling gelopen wordt. Is de wandeling in de omstreken van El Campello dan vertrekken we om 11.00 uur, anders om 10.00 uur.
Bij standaardvertrektijd 10.00 uur zouden we soms te vroeg bij het restaurant aanwezig zijn (openingstijd vanaf 13.30 of 14.00 uur).
De vertrektijd is aangegeven bij de wandeling.
Koffie wordt in overleg gedronken in El Campello of elders.

Bij twijfel over de vraag of de wandeling doorgaat, op de donderdagochtend na 9 uur contact opnemen met de contactpersoonAlgemene regels

De wandelingen vinden plaats op donderdagen, afwisselend door de Monte a Monte en de Paso a Paso wandelgroep.
Het wandelen is op eigen risico.
Het verdient aanbeveling, vóór deelname aan een wandeling op de website te controleren of er nog programmawijzigingen zijn.
Het verzamelpunt voor de wandelingen is  - indien niet anders is aangegeven -
bij de Lidl in El Campello (hoek Avda Ausias March en Calle San Bartolomé).
Het vervoer naar het beginpunt van de wandeling wordt verzorgd door enkele deelnemers met een auto.
Meerijders betalen € 3 aan de chauffeur, ter dekking van diens onkosten.
Gaarne de wandelschoenen aan- en uittrekken bij het begin resp. het eind van de wandeling, omdat anders de auto bevuild wordt.
De wandeling wordt gevolgd door een gezamenlijke lunch. Voor de gehele groep wordt daarbij het Menu del Día besteld.
Dit biedt altijd voldoende keus t.a.v. voor-, hoofd- en nagerecht.
Meestal is er naar keuze wijn, bier of mineraal water bij inbegrepen. Iedere deelnemer rekent zelf af wat hij gegeten en gedronken heeft.
De NCA kent twee wandelgroepen: een wandelgroep die "stevige" wandelingen organiseert, en een groep die zich richt op eenvoudiger wandelingen.
Beide groepen hebben een naam die past bij hun oriëntatie.
De eerstgenoemde groep heet "Monte a Monte", en de tweede "Paso a Paso"


Specifieke informatie:   Monte a Monte

De wandelingen zijn voor ervaren bergwandelaars.
Contactpersonen:    Trudi de Ruiter    tel. vast 965959101, mobiel +34636437052
                            Ed Hempenius     tel:  0031 610854952
                            Peter van Lingen  tel. vast 965657361, mobiel +34637191753

We vertrekken om 9.00 uur. We vertrekken bij de Lidl in Campello
De wandelingen duren 3 tot 4 uur tenzij anders vermeld.

Denk aan goede wandelschoenen!
Bij twijfel over de vraag of de wandeling doorgaat, op de betrokken donderdag contact opnemen met één van de contactpersonen, na 08.00 uur.

Wandelclub

Seizoen is vroegtijdig gesloten vanwege het Corona virus

wandelseizoen 2020  * Monte a Monte *
wandelseizoen 2020  * Paso Paso *

Seizoen is vroegtijdig gesloten vanwege het Corona virus