Algemene regels

De wandelingen vinden plaats op de donderdagen
Het wandelen is op eigen risico.
Het verdient aanbeveling, vóór deelname aan een wandeling op de website te controleren of er nog programmawijzigingen zijn.
Het vervoer naar het beginpunt van de wandeling wordt verzorgd door enkele deelnemers met een auto.
Meerijders betalen 3 euro aan de chauffeur, ter dekking van diens onkosten.

Gaarne de wandelschoenen aan- en uittrekken bij het begin resp. het eind van de wandeling, omdat anders de auto bevuild wordt.

De wandeling wordt gevolgd door een gezamenlijke lunch. Voor de gehele groep wordt daarbij het Menu del Día besteld.
Dit biedt altijd voldoende keus t.a.v. voor-, hoofd- en nagerecht.
Meestal is er naar keuze wijn, bier of mineraal water bij inbegrepen.
Iedere deelnemer rekent zelf af wat hij gegeten en gedronken heeft.          NCA Wandelclub

Moeilijkheids graad:  M2 is middelmatig --  M3 is zwaar (aanbevolen voor geoefende wandelaars)


Wandel wijzigingen

Er zijn geen Paso a Pasowandelingen meer.

Voor oktober zijn er ‘gemiddelde’ wandelingen opgenomen.
Met ingang van november worden de M2 en M3 met elkaar afgewisseld.

Tenzij anders aangegeven vertrekken alle wandelingen om 09.00 uur bij de Lidl, El Campello.
De begeleider bepaalt zelf, afhankelijk van het weer, of de wandeling doorgaat.
Bij vragen dient dus altijd de genoemde begeleider benaderd te worden.

Donderdag 12 mei: Wandeling naar:  Balcon de Alicante, Maigmo.
Hebben we vandaag gelopen en even los van de route van de parkeerplaats naar het Balcon zijn de extra uitstapjes best wel hier en daar zwaar beschadigd. Dat maakt dat het lopen op en neer M2 is, maar als je nog naar het uitzichtpunt wilt wordt het M3; dat geldt ook voor de terugweg, dezelfde route terug blijft M2.
Wil je de alternatieve route dan wordt het hier en daar listig, M3.
Kortom, veel mogelijkheden, elk wat wils!

Ik zie jullie graag donderdag om 9 uur bij de Lidl!!