Algemene regels

De wandelingen vinden plaats op de donderdagen
Het wandelen is op eigen risico.
Het verdient aanbeveling, vóór deelname aan een wandeling op de website,
te controleren of er nog programmawijzigingen zijn.
Het vervoer naar het beginpunt van de wandeling wordt verzorgd door enkele deelnemers met een auto.
Meerijders betalen 3 euro aan de chauffeur, ter dekking van diens onkosten.

Gaarne de wandelschoenen aan- en uittrekken bij het begin resp. het eind van de wandeling,
omdat anders de auto bevuild wordt.

De wandeling wordt gevolgd door een gezamenlijke lunch.
Voor de gehele groep wordt daarbij het Menu del Día besteld.
Dit biedt altijd voldoende keus t.a.v. voor-, hoofd- en nagerecht.
Meestal is er naar keuze wijn, bier of mineraal water bij inbegrepen.
Iedere deelnemer rekent zelf af wat hij gegeten en gedronken heeft.         
NCA Wandelclub

Moeilijkheids graad:  M2 is middelmatig --  M3 is zwaar (aanbevolen voor geoefende wandelaars)Er zijn geen Paso a Pasowandelingen meer.

Voor oktober zijn er ‘gemiddelde’ wandelingen opgenomen.
Met ingang van november worden de M2 en M3 met elkaar afgewisseld.

De begeleider bepaalt zelf, afhankelijk van het weer, of de wandeling doorgaat.
Bij vragen dient dus altijd de genoemde begeleider benaderd te worden.

Wandelseizoen is gesloten tot plm. 5 oktober 2022
Tenzij anders aangegeven vertrekken alle wandelingen om 09.00 uur bij de Lidl, El Campello.