Na de wisseling achter de bestuurstafel maakten we kennis met Guus als nieuwe voorzitter. Hij dankte allen voor het in hem gestelde vertrouwen en gaf aan, met veel werklust aan de klus te beginnen.
Hij schetste hoe hij, in kennis gesteld van de lastige situatie rond de continuiteit van het bestuur, zich geroepen had gevoeld om zijn steentje bij te dragen. Wel stelde hij met nadruk dat we er met de huidige samenstelling nog niet zijn. Johan Konings is bezig aan zijn laatste jaar als secretaris, en het zou fijn zijn als een opvolger op korte termijn tot het bestuur zou toetreden om het inwerken te vergemakkelijken. Voorts is Guus wens de uitbreiding van het bestuur met een vijfde persoon. Als het bestuur met een of twee vrouwen zou kunnen worden uitgebreid, zou dat zeer welkom zijn, zo zei hij. Dit mondde uit in een nadrukkelijke oproep aan de aanwezigen en de afwezigen om zich beschikbaar te stellen als bestuurslid. Een verblijf in Nederland voor een deel van het jaar is geen beletsel voor een bestuurslidmaatschap..
Vervolgens introduceerde Wim Oudenhuijsen, de nieuwe penningmeester, zichzelf. Hij vertelde op zijn 22ste vanuit Nederland naar Zwitserland te zijn vertrokken, en 40 jaar later naar Spanje waar hij nu 8 jaar woonachtig is. Hij stelde, tussen neus en lippen door "een keiharde¨ invulling van het penningmeesterschap in het vooruitzicht.
Benoeming en introductie van het bestuur werden gevolgd door de benoeming van het Team Lief en Leed dat als volgt werd samengesteld:

Mieke Andriessen, tevens coordinator
Wil Jansen
Trudi de Ruijter
Els Konings (gebied regio Alicante ˇV San Vicente ˇV Guardamar)
Geertje de Bruijn (Nederland) Christine van Lingen (idem)

Met de benoemingen achter de rug was het tijd voor de nieuwe voorzitter om de plannen van het bestuur voor het komende verenigingsjaar te schetsen.
Vanwege de Covid-situatie staat veel op losse schroeven. Lichtpuntjes zijn dat de Kerstmaaltijd vooralsnog doorgaat op 18 december, en eveneens de nieuwjaarsborrel op 13 januari. Een vierdaagse is lastig, maar er is nog hoop op. De activiteiten van wandelen, golf, leesclub, schilderen worden voortgezet.
De nieuwe locatie voor de koffieochtend in El Campello kent minpunten en het bestuur zoekt daarom naar een vervangende locatie. Deze is inmiddels gevonden in Playa San Juan, t.w. Restaurante Kendra aan de Avenida Costa Blanca. Het laatste inhoudelijke agendapunt betrof het Huishoudelijk reglement. De secretaris had een geactualiseerde tekst aangeleverd. De aanwezigen stemden hiermee in. Op een vraag of er nu ook nog statuten voorzien waren, antwoordde Johan ontkennend. Aan een reglement moeten we voldoende hebben.
Tijdens de rondvraag werd kort aandacht besteed aan het wandelen. De organisatie onder de huidige omstandigheden vormt nog onderwerp van gesprek tussen een aantal betrokkenen. De maaltijd na afloop van de wandelingen kent geen verplichte deelname. Margit Mooijman heeft inmiddels een Whatsappgroep opgezet waarmee de uitvoering van de wandelingen vorm krijgt.
Na de sluiting van de vergadering sprak Johan namens het oude bestuur Peter en Christine van Lingen toe. Hij zette beiden in het zonnetje en roemde Peter als een gedreven en perfectionistisch bestuurslid. Niets was hem te veel (wandelingen, puzzeltochten, allerlei activiteiten), het was voor hem altijd"appeltje eitje¨. Mieke en Johan koesteren de herinnering aan een goed, harmonisch functionerend team.
Ook Mieke bedankte Christine nog expliciet, met name voor haar inspanningen voor Lief en Leed.
De woorden van Johan en Mieke werden onderstreept door een krachtig applaus.
Het was duidelijk: Peter en Christine hebben een warm NCA-hart .

Meinaard Veen