Beëindiging als voorzitter NCA.

Niets is voor altijd, behalve veranderingen.

Aan het begin van het seizoen 2019-2020 heb ik mijn medebestuurders aangegeven dat ik aan het einde van dit
seizoen zou stoppen als voorzitter en als penningmeester.
De nieuwe voorzitter en penningmeester worden gepresenteerd tijdens de algemene leden vergadering.
Na 10 jaar penningmeester en 2 jaar voorzitter te zijn geweest, vind ik het tijd worden om het stokje over te dragen.
In een korte terugblik: ik heb ontzettend veel mooie herinneringen als bestuurder van de NCA en als
activiteitenleider van diverse activiteiten die door de NCA werden georganiseerd.
Graag wil ik het bestuur heel hartelijk danken voor de geweldige samenwerking en alle leden
voor het in mij gestelde vertrouwen.
Binnenkort hoop ik weer met enige regelmaat als “gewoon lid” aan te schuiven bij de club.
Hoe dan ook, ik wens u allen het beste en onthoud:
De NCA is meer dan een club.

Vriendelijke groeten namens Christine en mij,

Peter.
Nieuw rekeningnummer / contributie

Omdat er in het bestuur wisselingen zijn geweest heeft de NCA een nieuwe bankrekening.
Bij overmaking van contributie of voor (bij-)betaling van activiteiten dient u het volgende rekeningnummer te
gebruiken:
Deutsche Bank, rekeningnr. ES10 0019 0327 1140 1004 5582 ten name van Wim Oudenhuijsen.


Betalen contributie nieuwe seizoen 2020-2021

Alle leden hebben inmiddels een schrijven gehad om de contributie te betalen voor het nieuwe seizoen 2020-2021.
Deze is nog steeds €15 p.p.
Hopelijk betaalt iedereen op tijd de contributie. Laat het ons weten als u geen lid meer wilt zijn, zodat de
penningmeester geen extra werk heeft om desbetreffende leden een herinnering te sturen.
Verzoek van onze penningmeester is om de contributie voor 4 november betaald te hebben.


De geplande 6-daagse reis naar Madrid in november gaat niet door. Er zijn teveel onzekerheden en we willen
geen risico nemen om deze reis door te laten gaan.
Hopelijk kunnen we deze reis op een ander tijdstip organiseren, de tijd zal het leren.

Wel wordt er gekeken of er een alternatief mogelijk is die dan zou worden gehouden in maart van volgend jaar.
Wij denken aan een puzzel 4-daagse . Aan deze opzet is minder risico vol omdat we als groep in het hotel verblijven
en ook tijdens de puzzelrit en wandeling ter plaatse met onze eigen groep zijn (eigen auto i.p.v. allen in de bus).
Voorlopig volgen we de ontwikkelingen van het coronavirus en indien alles positief verloopt start het bestuur in
januari om te kijken of dit haalbaar is. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.