Website NCA

Voor wie van tijd tot tijd de NCA website raadpleegt voor het laatste nieuws of andere zaken is het volgende van belang. Als u op n van de pagina's kijkt, kan het zijn dat u de tekst te zien krijgt die nog op uw pc is achtergebleven na het vorige bezoek aan de website.  U ziet dan mogelijk niet de laatste versie. Daarom is het van belang om, als u actuele informatie wilt zien, de pagina van uw keuze op te zoeken en deze pagina vervolgens te "verversen", een handeling die ertoe leidt dat u de actuele versie van de pagina te zien krijgt. Het voorgaande geldt uiteraard niet alleen voor de NCA website, maar voor elke willekeurige website die u wilt raadplegen.

Meinaard Veen


Planning 2020/2021

Deze planning is afhankelijk van het verloop van het coronavirus, dus onder voorbehoud!!!

* 7 oktober, opening seizoen bij Cerveceria Barroko. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
* 21 oktober, eerste clublunch, georganiseerd door het bestuur.
* 4 november, ALV
* 18 december, Kerstlunch
* 1 januari 2021, Traditionele Nieuwjaarsduik met gezamenlijke lunch.
* 13 januari 2021, Nieuwjaarsborrel.


De geplande 6-daagse reis naar Madrid in november gaat niet door. Er zijn teveel onzekerheden en we willen
geen risico nemen om deze reis door te laten gaan.
Hopelijk kunnen we deze reis op een ander tijdstip organiseren, de tijd zal het leren.
Wel wordt er gekeken of er een alternatief mogelijk is die dan zou worden gehouden in maart van volgend jaar. Wij
denken aan een puzzel 4-daagse . Aan deze opzet is minder risico vol omdat we als groep in het hotel verblijven
en ook tijdens de puzzelrit en wandeling ter plaatse met onze eigen groep zijn (eigen auto i.p.v. allen in de bus).
Voorlopig volgen we de ontwikkelingen van het coronavirus en indien alles positief verloopt start het bestuur in
januari om te kijken of dit haalbaar is. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.
Mededelingen van het bestuur.

Bij het uitbrengen van deze NIEUWSBRIEF zal jullie opvallen dat deze editie heel vroeg is verschenen. Normaal
ontvangen de leden de nieuwsbrief na de opening van het seizoen (oktober)
Echter gezien een aantal belangrijke mededelingen is het belangrijk dat jullie eerder informatie krijgen en hopen
dat alles snel duidelijk wordt en het bijdraagt aan een mooi nieuw seizoen.

Het bestuur heeft de eerste bestuursvergadering ook eerder gehouden (augustus) i.v.m. met het vertrek van onze
voorzitter Peter van Lingen en omdat er toch veel werk te doen is om alles in het nieuwe seizoen gladjes te laten
verlopen.

Het bestuur kan u ook mededelen dat Guus van Zoest en Wim Oudenhuijsen bereid zijn gevonden in het bestuur
te treden als respectievelijk voorzitter en penningmeester.
Zij zullen beiden op 4 november op onze ALV kandidaat worden gesteld.

Het bestuur zal dan in het nieuwe seizoen bestaan uit:

- Guus van Zoest, voorzitter
- Johan Konings, secretaris
- Mieke Andriessen, 2 de  secretaris
- Wim Oudenhuijsen, penningmeester

De Activiteitencommissie, welke in het afgelopen seizoen bestond uit Olga Dekker en Wil Bianchi, zal in het nieuwe seizoen bestaan uit:

- Olga Dekker en
- Wim Oudenhuijsen

Uitnodiging ALV

Het bestuur houdt de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 4 november 2020.
Normaal wordt deze gehouden in de derde week van november, maar omdat onze oud-voorzitter Peter van Lingen
en zijn Christine eerder naar Nederland vertrekken is besloten de ALV eerder te plannen.
Het bestuur kan u ook mededelen dat Guus van Zoest en Wim Oudenhuijsen bereid zijn gevonden respectievelijk
voorzitter en penningmeester te worden.
Zij zullen beide door het bestuur op 4 november op onze ALV kandidaat worden gesteld.
Alle gegevens en de uitnodiging ontvangen jullie ruim van tevoren.

Tegenkandidaten voor de functie van voorzitter en penningmeester in het bestuur kunnen zich tot n week (28
oktober) vr de vergadering melden bij het bestuur.
Na het verstrijken van deze datum kunnen geen nieuwe kandidaten worden voorgedragen, dus ook niet tijdens de ALV zelf.