Website NCA

Voor wie van tijd tot tijd de NCA website raadpleegt voor het laatste nieuws of andere zaken is het volgende van belang.
Als u op één van de pagina's kijkt, kan het zijn dat u de tekst te zien krijgt die nog op uw pc is achtergebleven
na het vorige bezoek aan de website. 
U ziet dan mogelijk niet de laatste versie. Daarom is het van belang om, als u actuele informatie wilt zien,
de pagina van uw keuze op te zoeken en deze pagina vervolgens te "verversen", een handeling die ertoe leidt
dat u de actuele versie van de pagina te zien krijgt.
Het voorgaande geldt uiteraard niet alleen voor de NCA website, maar voor elke willekeurige website die u wilt raadplegen.

Meinaard VeenMededelingen van het bestuur.

Het bestuur bestaat uit:

- Guus van Zoest, voorzitter
- Rob Schoester, secretaris
- Wil Jansen, 2e  secretaris
- Wim Oudenhuijsen, penningmeester

De Activiteitencommissie, bestaat uit:

Wim Oudenhuijsen en Olga
- Olga, lid