Registreren bij verblijf in het buitenland

Moet ik me laten registreren bij de Nederlandse ambassade of het consulaat?
In geval van nood, zoals bij een natuurramp of (dreigende) onrust is het van levensbelang dat wij u kunnen bereiken
en/of informeren. Hiervoor bieden wij u het Kompas online crisis contactsysteem aan.
Aanmelden is kosteloos, eenmalig en vrijblijvend en neemt minder dan vijf minuten in beslag.
U hoeft daarna alleen nog uw gegevens te wijzigen als u op reis gaat of verhuist.
Kompas bewaart en beveiligt uw contactgegevens.
De door u opgegeven gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen en u te helpen in geval van nood.
Ga naar het Kompas online crisis contactsysteem om u eenvoudig te registreren.
Registratie op vrijwillige basis

Voor Nederlanders in het buitenland geldt geen registratieplicht. Registratie geschiedt uitsluitend op vrijwillige basis.
De vertegenwoordiging zal dan ook niet uw gegevens registreren als u bijvoorbeeld een paspoort komt vernieuwen.
Als u bent uitgeschreven uit het Nederlandse bevolkingsregister, wordt u geacht zich in te schrijven bij de buitenlandse gemeente waar u woont.
De vertegenwoordiging houdt soms ook gegevens bij met het oog op handelsbevordering of bijvoorbeeld de viering van Koningsdag. De vertegenwoordiging zal aangeven om welke reden zij u wil registreren.
Mocht u niet geregistreerd willen worden, dan mag registratie niet plaatsvinden.