Opgeven bij: Ton en Evelien Kamperman
                      tel: 626599146
                      email: tonevelien@gmail.com


  Graag tot ziens!

    Het klaverjassen wordt op maandag 25 oktober weer opgestart.
    Alle oude en nieuwe kaarters worden vanaf 11.00 uur verwacht in het restaurant van Bonalba Golf.

    Voor nieuwe spelers gaan we graag een beginnersgroep maken om te leren.