Wij zijn een Nederlandstalige club, opgericht 7 november 1984 te Albufereta, met als hoofdzetel Alicante.

Wij hebben als doelstelling het bevorderen van contacten tussen personen die in de Nederlandse taal willen communiceren.

Wij doen dit door het houden van allerlei activiteiten zoals o.a. koffieochtenden, lunches, wandeltochten, en het organiseren van excursies, meerdaagse reizen en auto-puzzeltochten.

In voorkomende gevallen ondersteunen wij welzijns-en charitatief werk.

Dit alles zonder winstbejag, de contributie is daarom laag.

Wie zijn wij ?
SAMENSTELLING BESTUUR  N.C.A.


Voorzitter                                   Peter van Lingen     965 657 361
1e Secretaris                             Johan Konings       +34664 014 967
Penningmeester                        Gerard de Vries        965 619 648
2e Secretaris                             Mieke Andriessen     965 636 246


Lidmaatschap

Postadres
Het postadres van de NCA luidt als volgt
Avda.Carrer la Mar, 22/3C, 03560 El Campello

Lid worden
U kunt lid worden via opgave bij een bestuurslid, bijvoorbeeld tijdens de koffie-ochtend.
Als u eerst iets meer wilt weten over de NCA kunt u telefonisch contact opnemen met een van de bestuursleden (zie onder "Bestuur")
Of u komt gewoon een keertje langs op een koffie-ochtend.

Adreswijzingen
Adreswijzigingen e.d. doorgeven aan de 2e secretaris van het bestuur, liefst per email:  (miekeandriessen@gmail.com)

Contributie
De contributie voor het het lopende verenigingsjaar bedraagt 15 per jaar,
te betalen aan de penningmeester en verschuldigd aan het begin van het verenigingsjaar.
De eenvoudigste mogelijkheid is contant betalen tijdens een koffie-ochtend.

U kunt ook per bankoverschrijving betalen waarbij u onderstaande gegevens kunt gebruiken.


(Deutsche bank)

IBAN ES 11 0019 0327 1140 1004 0520
t.n.v. Peter van Lingen

Onder vermelding van: de naam van de degene voor wie de contributie wordt betaald.