Uit de Nieuwsbrief gelicht.
Eindelijk is het weer zover, het nieuwe seizoen kan van start en wijkt voor deze ene keer af van de traditionele woensdag naar de dinsdag. De ontvangst is ook duidelijk afwijkend want alle voorgaande jaren waren onze voorzitter Philip de Bruyn met zijn vrouw Geertje gastheer en gastvrouw, die iedereen van harte welkom heetten, maar door het herstel van de operatie van Philip kunnen zij helaas niet aanwezig zijn en worden de taken verdeeld onder de overige bestuursleden. Nu was het de taak aan Peter en Johan om de leden van harte welkom te heten. Gelukkig is de traditie van koffie met appeltaart, waar het bestuur jaarlijks op trakteert, wel intact gebleven.
Peter van Lingen, vervangend voorzitter, opent het seizoen 2017-2018 rond de klok van kwart voor twaalf, en heet iedereen van harte welkom. Toch een mooie opkomst van 55 leden.
Hij deelt alle aanwezigen mee over de situatie van Philip die herstellende is van zijn operatie en hij bedankt namens Philip iedereen langs deze weg voor de vele kaarten, telefoontjes en bloemen die hij heeft ontvangen van de leden. De belangstelling was hartverwarmend en Peter verwoordt dat dit Philip veel goed heeft gedaan. Peter heeft in september namens lief en leed nog een bezoek gebracht aan onze voorzitter. Ook hebben Philip en Geertje aangegeven dat zij hopen dit jaar nog in Spanje te komen, als de gezondheid dit toelaat.
Peter vertelt dat hij samen met Mieke en Johan de club draaiende moet houden zolang onze voorzitter nog in Nederland verblijft, en hij zegt vol overtuiging dat dit gaat lukken, en dat ook alle zaken in overleg met Philip worden gedaan.
Pagina 3 van 4
Peter gaat verder met een korte terugblik op het afgelopen seizoen en meldt dat we het seizoen hebben afgesloten met 155 leden en dat we helaas afscheid hebben moeten nemen van Margeet van Munster- van Dijk en van Henny Spee. (zij worden herdacht tijdens de jaarvergadering)
We begroeten een nieuw lid, Ben Fevery, die met een applaus wordt verwelkomd.
Peter kaart aan dat de afgelopen jaarvergadering slechts door 46 leden werd bezocht en dat het bestuur dit betreurt, hij hoopt bij de volgende jaarvergadering op een betere opkomst.
De traditionele eindejaars lunch die werd gehouden in restaurant La Cova, was een gezellige afsluiting van het seizoen met de vermelding dat Philip en Geertje hier speciaal voor naar Spanje waren gekomen.
Peter licht ook toe dat de zangclub helaas geen vervolg krijgt i.v.m. te weinig belangstelling,
en datzelfde geldt ook voor de computercursus, waar geen animo voor is.
Op het prikbord zijn de leden uitgedaagd om aan te geven welke activiteiten men nog meer zou willen, waarop ook geen reactie is gekomen en wij het nieuwe seizoen ingaan met de bestaande vertrouwde activiteiten.
Peter bedankt ook alle activiteiten leiders voor hun inzet, zoals Anne de Kroes voor de foto´s die zij voor de website maakt, Jos Goossens voor zijn creatieve filmpjes, Lenie de Wit voor haar klaverjasclub, Mieke Andriessen voor de leesclub, Jan van der Elst voor de tennisclub, maar ook peter van Lingen voor zijn golfclub, en Ed Hempenius voor de wandelclub.
Mieke Andriessen met haar groepje van lief en leed krijgen complimenten voor hun inzet, ook tijdens het zomerreces werden leden bezocht en krijgen hiervoor dan ook terecht applaus.
Joop Wieten en Meinaard Veen worden door Peter bedankt omdat zij zorgen dat de website up-to-date blijft, en Johan Konings voor het uitbrengen van de nieuwsbrieven van de NCA.
Dan presenteert Peter het voorlopige programma van het nieuwe seizoen.( zie schema op 1ste pagina)
Peter licht alle activiteiten toe en vraagt aan Johan uitleg te geven over de ski-cultuur vakantie die wordt gehouden op 18 februari en waarvoor 24 leden hebben ingeschreven.
Johan geeft aan dat dit eerder alleen een ski vakantie was maar dat het nu een reis wordt in combinatie met het bezichtigen van Granada, Alhambra en de plaatsen Baeza en Ubeda. De dagelijkse uitstapjes, waarvoor routes zijn uitgestippeld met bezienswaardigheden, kunnen gezamenlijk of individueel worden ondernomen. Leden die meegaan krijgen over deze reis nog de nodige informatie.
Mogelijkheid tot inschrijven hiervoor is nog tot 20 oktober.
Met m.b.t. de vaste activiteiten zoals klaverjassen, tennis, golf, leesclub en de twee wandelclubs gaan gewoon door waarbij de Paso a Paso, die eerder door Philip werd geleid, is overgenomen door Ed Hempenius en Peter van Lingen.(wandelschema staat op de website en hangt op het prikbord)
Over de lezingen die staan vermeld vraagt Peter aan de leden om hiervoor belangstelling te tonen omdat het belangrijke sponsors voor de club zijn en zij toch iets te vertellen hebben waar we ons voordeel mee kunnen doen. Lenie de Wit, die 5 sponsors heeft binnengehaald, vertelt dat zij hoopt dat de leden ook van deze sponsors gebruik gaan maken.
Peter vervolgt zijn speech door een van onze leden Margreet Jansen, die de ziekte van Crohn heeft, in het zonnetje te zetten omdat zij een geweldige prestatie heeft geleverd door van Pinoso, Spanje, naar Zwolle te fietsen (2500km), om zo geld bij elkaar te krijgen om dit te doneren aan de stichting CCUVN om meer onderzoek te kunnen doen naar deze ziekte. De NCA doneert jaarlijks aan goede doelen en dit jaar gaat de donatie naar deze stichting. Peter roept de leden op om ook iets te doneren waaraan duidelijk gehoor is gegeven.
Op verzoek van Peter geeft Margreet wat uitleg over deze ziekte en haar avontuur, waarop een luid applaus kwam door alle aanwezigen, waaruit diep respect klonk.
Pagina 4 van 4
Peter geeft aan dat hij aan het eind is van zijn speech en of er nog vragen zijn, waar geen gebruik van wordt gemaakt.
Hij eindigt zijn betoog rond de klok van 12.15 uur met het glas te heffen op een fantastisch seizoen en op onze voorzitter dat hij snel hersteld en weer aanwezig zal kunnen zijn.

Johan Konings
Opening seizoen 2017- 2018, op dinsdag 10 oktober.