Nieuwjaarsborrel 3 januari

Onder mooie lente temperaturen werden de leden verwelkomd door Peter op de nieuwjaarsreceptie, die traditioneel jaarlijks wordt gehouden en door
ongeveer 40 leden werd bezocht.
Het was een gezellige ontspannen bijeenkomst en de oliebollen vonden goede aftrek.
Omdat op meer leden was gerekend hadden de mensen die waren gekomen geluk want zij konden nog een rondje extra oliebollen nemen.
Peter hield een korte speech en begon met iedereen van harte welkom te heten en een goed en gezond 2018 te wensen.
Hij haalde de activiteiten die inmiddels geweest zijn aan en besprak ook de planning voor de komende maanden.
Hij eindigde zijn betoog met iedereen te bedanken voor zijn/haar komst.
Er werd geproost op het nieuwe jaar en Ineke Wieten maakte even van de gelegenheid gebruik om het bestuur te bedanken voor hun inzet en vroeg hiervoor een warm applaus.

De redactie