De NCA klaverjasclub.

Zelf zeggen ze wel eens: het is de gezelligste club binnen de NCA. En de feiten liegen er niet
om! Met een vast ledenaantal en enkele graag geziene gasten bestaat deze groep al tien jaar.
Ja, zolang regelt Lenie de Wit de klaverjasbijeenkomsten al! Tien jaar elke week in het
seizoen materiaal regelen, tafels indelen, prijzen kopen en zorgen, dat iedereen tevreden is.
Vaak ten koste van haar eigen spelplezier. Petje af voor Lenie!
Elke maandagmorgen om 11.00 uur komt de groep bij elkaar in het gezellige eetcafé van
Ginés, al jaren het thuishonk van de club, getuige de groepsfoto, die aan de muur hangt.
Langzamerhand verstaan de beide dochters, Isabel en Africa, al wat Nederlands. Hoe thuis
kun je voelen! En er wordt geklaverjast - op z’n Rotterdams - zonder het mes op tafel.
Er wordt veel gelachen en weinig gemopperd.
Elk jaar, aan het eind van het seizoen, heeft Lenie genoeg gespaard, ondanks de maandelijks
terugkerende prijzen, om gezamenlijk uit eten te gaan. Zo sluiten we het seizoen af op een
moment, dat iedereen er nog is.
Zeker, de NCA klaverjasclub mag zich met recht een gezellige en trouwe club noemen.
En we hopen dat dat nog jaren zo mag blijven!

Guus van Zoest.